มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Standard)โปรแกรมการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข                ติดต่อสอบถาม หรือ ร้องเรียน

- นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไข การรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ปี2562

- มาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ปี2562

รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านรับรอง ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย

คู่มือการตรวจประเมิน การรับรองตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ปี2562