ยุบรวมสำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เข้ากับสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการยุบรวมสำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เข้ากับสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

10  มี.ค. 2560

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ยุบรวมสำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

เข้ากับสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามคำสั่งที่ 1871/2559 วันที่ 27 กันยายน 2559 

ดังนั้นการติดต่อใดๆ เพื่อขอดำเนินการตามกฎหมาย พรบ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์

ให้ส่งหนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

และหากมาติดต่อด้วยตัวเองให้ติดต่อที่อาคาร 14 ชั้น 5 ห้อง 512