สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ปี 2561สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ปี 2561

24  พ.ย. 2560
  • สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ครั้งที่ 1 วันที่ 25-26 ธ.ค.60

    https://goo.gl/ScbroQ

  • สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ครั้งที่ 2 วันที่ 29-30 ม.ค.61

    https://goo.gl/SUD8PF

งานรับรอง