การประชุมประจำปี 2017 APLAC/PAC Joint Annual Meetingการประชุมประจำปี 2017 APLAC/PAC Joint Annual Meeting

19  มิ.ย. 2560

การประชุมประจำปี 2017  APLAC/PAC Joint Annual Meeting ระหว่างวันที่ 16 - 24 มิถุนายน 2560 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯเพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการรับรองระบบงานที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและยอมรับร่วมในผลการรับรองระบบงานของประเทศสมาชิก และอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการรับรองระบบงานด้านต่าง ๆ 
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก APLAC และ PAC จากประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศ เช่น ออสเตริเลีย นิวซีแลนด์ จีน ญี่ปุ่ม ฯลฯ ประมาณ 250 คน