บุคลากร/เจ้าหน้าที่Name-SurnamePhone (extension)
Patravee Soisangwan
Director of BLQS
 99933 or 662-951-1455
General Administration Section
Jaruwon Thaigan
99970
Duangdao Phaisiri99971
Tanawan Asavacharoenlaph99935

99934,99937
Laboratory Quality System Development Group
 99951

99961 
Amornrat Tatsanakit99961
Raevadee Siritunyanont 99950
Tananan Jitnapakarn99951
Laboratory Accreditation Group 1
 99938
Surasak Muenphon99940
Natamol Tianmanee99941
Panadda Wiroonboonpat99941
Laboratory Accreditation Group 2
Sitaphaisith Ekachampaka 99945
Waraporn Piyasirananda99761
Saovanee Aromsook99946
Piyawan Chainarongkuekul99740
Awiruth Khejonnit99762
External quality Assessment Group
Supawan Piyaratanavarasakul99949
Dhitiwass Suvagandha98383
Arida Klomkliang99764
Nattakarn Laieddee99947
Pantipa Samarnthai99763