วิสัยทัศน์/พันธกิจ" เป็นผู้นำด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายในปี 2564 "