ธนาคารความดี
การบริการธนาคารความดี

- บันทึกความดี 

- ชื่นชมความดี

Click

QR Code


ภาพประทับใจ

แบ่งปันหน้ากากอนามัยให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บขยะ

นำกระปุกเจลจากอาคาร 9 ไปเติมให้

โครงการ ธนาคารความดี

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนคุณธรรม

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

**********************************************

การฝากธนาคารความดี

ความดีที่ปฏิบัติ 

    ***เก็บบัตร ATM ได้แล้วส่งคืนเจ้าของ / นำแครกเกอร์ และนม ถวายพระ 2 รูป / ซื้อหน้ากากผ้าให้เด็ก / แบ่งปันผลไม้ให้เพื่อนร่วมงาน / ส่งข่าว Covid-19 แจ้งเตือนชาวสมป. / ส่งหัวข้อธรรมมะ เพื่อเป็นข้อคิดเตือนสติ / แบ่งปันหน้ากากอนามัยแก่เจ้าหน้าที่เก็บขยะ / นำกระปุกเจลล้างมือจากอาคาร 9 ไปเติมที่อาคาร100ปีการสาธารณสุขไทย เพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากร สมป. ที่อาคาร 9 ได้ใช้เจลล้างมืออย่างต่อเนื่อง / บริจาคโลหิต / ช่วยปิดไฟห้องน้ำหลังเลิกงาน / แบ่งปันความรู้เพื่อตอบคำถามกลยุทธ์ / ช่วยติดตั้งโปรแกรม Microsoft team ***


สมุดบันทึกธนาคารความดี