ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ข่าว"พัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง"

  • 4 องค์กรร่วมมือพัฒนา รพ.สมเด็จพระยุพราช : เว็บไซต์เดลินิวส์ 
  • 4 องค์กรจับมือร่วมพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ไทยโพสต์
  • สธ.พัฒนาแล็บ รพ.สมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง ให้บริการทางการแพทย์คุณภาพ:   เว็บไซต์มติชน
  • 4 องค์กรจับมือร่วมพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง:  เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์
  • 4 องค์กรจับมือร่วมพัฒนารพ.สมเด็จพระยุพราช 21 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว: เว็บไซต์สยามรัฐ
  • 4 องค์กรจับมือร่วมพัฒนารพ.สมเด็จพระยุพราช21แห่งเฉลิมพระเกียรติในหลวง:  เว็บไซต์แนวหน้า

ข่าว "อหิวาต์แอฟริกาในสุกร"

งานรับรอง