หน่วยงานที่ผ่านการรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด
ลำดับที่ห้องปฏิบัติการหมายเลขทะเบียนStatusExpirationLast Updated
1มูลนิธิโครงการหลวง3001/43Accredited
17/05/256419/07/2562
2บริษัท เค.ซี. เฟรช จำกัด3002/43Accredited
22/08/256414/11/2562
3บริษัท แอ็กโกร คอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด3005/43Accredited23/01/256422/4/2562
4บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสติ้ง แลบบอราทอรีส์ จำกัด3006/44Accredited
26/10/256423/1/2563
5บริษัท พีพีพี พรีพาเรชั่น จำกัด3007/44Accredited
26/10/256423/1/2563
6บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สาขาเอฟดีซี3009/44Accredited
05/01/256402/09/2562
7บริษัท เอ็กเซล ฟรุตส์ จำกัด3015/47Accredited
26/12/256423/1/2563
8บริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม  จำกัด3016/47Accredited
25/09/2564

14/11/2562

9บริษัท ดอนเมือง พัฒนา จำกัด3020/49

Accredited

22/08/256402/09/2562
10บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)3022/51Accredited
18/09/256322/4/2562
11บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเซนจ์ จำกัด3023/52Accredited   18/09/256318/06/2562
12บริษัท พงศ์เทพรุ่งเรือง เทรดดิ้ง จำกัด3025/54Accredited
26/10/256414/11/2562
13หจก.ลองเทิม เทรดดิ้ง3026/54Accredited
26/10/256414/11/2562
14บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขาลำลูกกา ปทุมธานี3027/56### Suspended
24/07/256218/10/2562
15บริษัท ตลาดใหม่ ชลบุรี จำกัด3028/55Accredited
05/01/256418/06/2562
16บริษัท ชนกพร 2013 จำกัด3029/56Accredited
05/01/256402/09/2562
17รพ.สต. คลองปาง3030/57Accredited
06/03/256414/11/2562
18สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด3031/57Accredited
24/07/256402/09/2562
19สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด3032/57Accredited
22/08/256414/11/2562
20บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด3033/57Accredited
25/09/256414/11/2562
21บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)(โรงงานบางนา-ตราด)3035/57Accredited
26/06/256402/09/2562
22บริษัท อุลตร้า ฟาร์ม จำกัด3037/58Accredited
24/07/256418/10/2562
23บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร3038/58Accredited
27/08/256319/09/2561
24บริษัท ระยองสตาร์ จำกัด3040/61Accredited
27/08/256319/09/2561
25บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าฉะเชิงเทรา

3041/62

Accredited
21/08/256402/09/2562
26สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

3042/62

Accredited
24/12/256427/2/2563หมายเหตุ : Status

Accredited :ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองฯ
# In process :ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 3 เดือน หลังใบรับรองหมดอายุ
## In process  :ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 7 เดือน หลังใบรับรองหมดอายุ 
(A) :อยู่ระหว่างแก้ไขข้อบกพร่องของห้องปฏิบัติการ
(B) :อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ตรวจประเมิน
(C) :อยู่ระหว่างเข้าคณะทำงานกลั่นกรอง
(D) :อยู่ระหว่างเข้าคณะกรรมการ
### Suspended :
ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการตามนโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

งานรับรอง