สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

Bureau of Laboratory Quality Standards

"สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ประกาศ : กำหนดการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO15189:2012
อัตราค่าใช้จ่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC17025, ISO15189, ISO22870) อัตราใหม่
แผนภาพแสดงจำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005, ISO 15189:2007 และ ISO 22870:2006
List of National Proficiency Testing Provider for Medical and Health Laboratory, DMSc, 2012 (October 2011- September 2012)
การชำระเงินค่าตรวจประเมินผ่าน ธนาคารกรุงไทย

  More.. 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานเบื้องต้นการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ครั้งที่ 3/2557
รายงานผลเบื้องต้นการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาธนาคารเลือด ครั้งที่3/2557
ข้อมูลเบื้องต้นการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาโลหิตวิทยาครั้งที่2/2557
รายงานเบื้องต้น การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาธนาคารเลือด ครั้งที่1/2557
รายงานผลเบื้องต้นการประเมินคุณภาพฯ สาขาเคมีคลินิก ครั้งที่2/2557

  More.. 

 

ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่าได้โดยกดที่นี่ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer:CIO)
ข่าวอื่น ๆ

  • ประกาศรับสมัครงาน
  • การจัดฝึกอบรม
  • ประกาศราคากลาง
  • ปฏิทินกิจกรรม    ดูกิจกรรมทั้งหมด

BLQS Poll

ท่านคิดว่าท่าน มีความชื่นชอบWEB
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยมาก

จำนวนผู้เข้าชมค้นหา


SEARCH หาใน WEB :