สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

Bureau of Laboratory Quality Standards

"เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุด ด้วย เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome"

ประกาศสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

แนวทางการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วยสำหรับประเทศไทย
รับสมัครสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แบบสำรวจความเสี่ยงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15190
รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ลูกจ้างชั่วคราว) ปฏิบัติงานที่กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
แจ้งปรับเปลี่ยนการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2007 เป็น ISO 15189 : 2012
เชิญประชาพิจารณ์(ร่าง)แนวทางการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วยสำหรับประเทศไทย
ประกาศ : กำหนดการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO15189:2012

  More.. 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานผลเบื้องต้น สาขาโลหิตวิทยา ครั้งที่ 1/2558
แบบสำรวจความคิดเห็นการให้บริการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
แจ้งเลื่อนการส่งผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาโลหิตวิทยา ครั้งที่ 3/2557
แจ้งกำหนดการส่งรายงานผลโลหิตวิทยาครั้งที่ 2/2557 และ 3/2557
รายงานผลเบื้องต้น สาขาเคมีคลินิก ครั้งที่ 2/2558
แจ้งเตือนสมาชิกให้ส่งรายงานผลกลับ สาขาจุลชีววิทยาคลินิก ครั้งที่ 2/2558
แจ้งเตือนสมาชิกให้ส่งรายงานผลกลับ สาขาเคมีคลินิก ครั้งที่ 2/2558

  More.. 

ข่าวอื่น ๆ

ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่าได้โดยกดที่นี่ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer:CIO)
ปฏิทินกิจกรรมดูกิจกรรมทั้งหมด

BLQS Poll

ท่าน มีความชื่นชอบหัวข้อใดใน WEB
หัวข้อ กิจกรรม
หัวข้อ ประกาศ
หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชมค้นหา


SEARCH หาใน WEB :