สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

Bureau of Laboratory Quality Standards

"สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

อัตราค่าใช้จ่ายด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 305 ง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2558
แนวทางการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วยสำหรับประเทศไทย
แบบสำรวจความเสี่ยงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15190
รับสมัครสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ลูกจ้างชั่วคราว) ปฏิบัติงานที่กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์

  More.. 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลเบื้องต้น การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาเคมีคลินิก ครั้งที่ 1/2559
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารทางเคมีคลินิก
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)
แจ้งเตือนให้สมาชิกส่งรายผลกลับ สาขาเคมีคลินิก ครั้งที่ 1/2559
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2
รายงานผลเบื้องต้นการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลชีววิทยาคลินิก ครั้งที่ 1/2559
แจ้งเลื่อนแผนการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ครั้งที่ 1/2559
รายงานผลเบื้องต้น การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาโลหิตวิทยา ครั้งที่ 2 /2558

  More.. 

 

ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่าได้โดยกดที่นี่ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer:CIO)
ข่าวอื่น ๆ

  • ประกาศรับสมัครงาน
  • การจัดฝึกอบรม
  • ประกาศราคากลาง
  • ปฏิทินกิจกรรม    ดูกิจกรรมทั้งหมด

BLQS Poll

ท่านมีความพึงพอใจ หัวข้อใดในเว็บนี้
หัวข้อ กิจกรรม
หัวข้อ ประกาศ
หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชมค้นหา


SEARCH หาใน WEB :