สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

Bureau of Laboratory Quality Standards

"สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

อัตราค่าใช้จ่ายด้านการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 305 ง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2558
แนวทางการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วยสำหรับประเทศไทย
แบบสำรวจความเสี่ยงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15190
รับสมัครสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ลูกจ้างชั่วคราว) ปฏิบัติงานที่กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์

  More.. 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ใกล้ครบกำหนดการรับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สาชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ครั้งที่ 3/2559
เปิดรับสมัครสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ปีงบประมาณ 2560
แผนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559
แผนการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาโลหิตวิทยา ปี2559
คู่มือประเมินผลการตรวจวิเคราะห์ สาขาโลหิตวิทยา ประจำปี 2559
รายงานผลเบื้องต้น การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาเคมีคลินิก ครั้งที่ 3/2559
รายงานผลเบื้องต้น การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก รายการทดสอบซิฟิลิสครั้งที่ 2/2559
ใกล้ครบกำหนดการรับรายงานผลการวิเคราะห์สาขาเคมีคลินิก ครั้งที่ 3/2559

  More.. 

 

ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่าได้โดยกดที่นี่


ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer:CIO)
ข่าวอื่น ๆ

  • ประกาศรับสมัครงาน
  • การจัดฝึกอบรม
  • ประกาศราคากลาง
  • ปฏิทินกิจกรรม    ดูกิจกรรมทั้งหมด

BLQS Poll

ท่านมีความพึงพอใจ หัวข้อใดในเว็บนี้
หัวข้อ กิจกรรม
หัวข้อ ประกาศ
หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชมค้นหา


SEARCH หาใน WEB :